LabVIEW címkéhez tartozó bejegyzések

Kezdő lépések a NI USB-7856R programozásában

Ahhoz, hogy az NI USB-7856R eszközt programozzuk, mindenképp szükség lesz egy LabVIEW projektre. Egyrészt fel lehet használni a Create Projekt párbeszédablakban a Templates/Desctop/LabVIEW FPGA Projekt template-et, ugyanakkor nem sokkal körülményesebb (sőt, talán még egyszerűbb is), hogy ha egy üres projektből (Blank Projekt) indulunk ki. Mivel a mérőeszköz közvetlenül, USB kapcsolaton keresztül, kapcsolódik a számítógéphez, ezért a My Computer-hez kell hozzáadjuk a helyi menü New/Target and Devices... menü segítségével.

Az FPGA target hozzáadása a projekthez

Az FPGA target hozzáadása a projekthez

Ha az eszköz csatlakoztatva van a számítógéphez, akkor az Existing target or device segítségével megtalálhatjuk és kiválaszthatjuk, egyébként a New target or device menü segítségével kiválaszthatjuk egy listából.

Az aktuális műszer kiválasztása

Az aktuális műszer kiválasztása

A műszer bemeneteit és kimenetei, a DAQmx driverrel szemben, a Project Explorer window-ban érhetők el (IO változóként). A szükséges IO elemeket az FPGA targetre kattintva a helyi menü New/FPGA I/O menüje segítségével választhatjuk ki.

VI-ok létrehozásánál figyelnünk kell, hogy az adott kódot hol is szeretnénk futtatni. Amennyiben a kód a My Computer-hez van hozzárendelve, akkor a kód a számítógépen fog futni. Ahhoz, hogy az FPGA-t programozzuk, a VI-t az FPGA Target csomópont alá kell hozzáadni a helyi menü New/VI parancsa segítségével. A kód elkészítése után a VI a hagyományos módon futtatható. A LabVIEW először legenerálja a fordításhoz szükséges ideiglenes fájlokat, majd pedig elindul a fordító, mely véges idő után elkészíti az FPGA-n futó bit-fájlt. A fájl automatikusan letöltődik, majd az FPGA elkezdi a kód végrehajtását. A kódot futás közben felügyelhetjük a PC-ről továbbra is elérhető vi előlapja segítségével.

Az aktuális program futtatása

Az aktuális program futtatása

Megjegyzések:

 • Az FPGAn a LabVIEW műveleteknek csak egy részhalmaza érhető el, e mellett a szokásostól kissé eltérő programozási stratégiákat érdemes követni (ezekről később még lesz szó).
 • A fordítószerver indulásáig néha kicsit várni kell, a fordítás maga pedig hosszas időt vehet igénybe (rövid programok esetén általában legalább 5 perc, bonyolultabb kódok esetén akár órákig is tarthat a fordítás).
 • Fordítás közben kaphatunk fordítási hibát, pl. azért mert túl sok erőforrást szeretnénk felhasználni, vagy azért, mert valamely műveletet az FPGA nem tudná a kívánt időtartam alatt elvégezni. Utóbbi könnyel előfordulhat, amennyiben nem figyelünk oda a felhasznált adattípusok nagyságára, pl. fixpontos műveletek esetén a szóhosszúság hajlamos egyre nagyobb és nagyobb lenni.

Számolás fixpontos számokkal

A programozás során legelterjedtebb számformátumok az egész számok, valamint a lebegőpontos számok. Utóbbiak előnye, hogy nem csak egész számokat tudnak ábrázolni, így komoly szerepük van jelfeldolgozási feladatok közben. Hátrányuk viszont, hogy a velük végzett műveletek komoly erőforrásokat igényelnek, e mellett számos platform nem, vagy csak nagyon korlátozottan támogatja felhasználásukat. Éppen ezét, amennyiben beágyazott rendszereken szeretnénk jeleket feldolgozni, találkozni fogunk a fixpontos számok fogalmával.

 

Lebegőpontos és fixpontos számok összehasonlítása

Lebegőpontos és fixpontos számok összehasonlítása

A fixpontos számok egy egészrészt valamint egy törtrészt tartalmaznak. A szám deklarálásakor dönthetjük el, hogy mekkora az egész rész és a törtrész bithossza. A két rész összege tipikusan 8, 16, 32 vagy 64 bit lehet, azonban vannak olyan platformok (pl. FPGA), melyek tetszőleges bithosszt támogatnak.

Fixpontos számok esetén a számokat a feldolgozó egység (processzor, FPGA) egész számként kezeli a számokat, és csak a fordító (valamint a programozó) foglalkozik azzal, hogy éppen hol van a tizedes pont. Ennek köszönhetően a fixpontos számokkal végzett számolások nagyságrendekkel kevesebb időt és/vagy erőforrást igényelnek, mint a lebegőpontos számok.

A NI FPGA alapú eszközei, bár korlátozottan támogatják a lebegőpontos számokat (egyszeres pontosságúakat), jelfeldolgozási célokra fixpontos számokat célszerű használni. LabVIEW esetén a fixpontos számokat a következő paraméterekkel tudjuk felkonfigurálni:

 • Word length: teljes szóhosszúság (egészrész + törtrész)
 • Integer word length: egészrész hossza
 • Signd/unsigned: előjeles vagy előjel nélküli szám (a negatív számok kettes komplemens alakban vannak tárolva)
 • Include overflow status: a fixpontos szám egy extra biten tárolni fogja, hogy történt-e túlcsordulás a számolások közben

A megadott paraméterek alapján a LabVIEW kiszámolja, hogy mi az ábrázolható számtartomány (Minimum, Maximum), valamint az aktuális felbontás (Delta). FPGA analóg bemenetek és kimenetek tipikusan a <±,20,5> adattípust használják, ami egy előjeles 20 bit-es fixpontos számot jelöl, melynek egészrésze 5 bit-es. Ezzel az adattípussal a ±10 V-os mérési tartomány kényelmesen lefedhető 30 µV felbontással.

Fixpontos adattípus konfigurálása a Properties menü segítségével

Fixpontos adattípus konfigurálása a Properties menü segítségével

Fixpontos számokon végzett műveletek közben az alapműveleteket végző node-ok automatikusan adaptálják magukat a forrás adatokhoz, szükség esetén bővítve a végeredmény méretét, hogy ne történhessen túlcsordulás. Amennyiben ez a végeredmény nem felel meg számunkra, pl. nem akarjuk tovább növelni az adatméretet, akkor azt manuálisan is tudjuk konfigurálni, megadva a kívánt formátumot, a kerekítés módját, valamint, hogy túlcsordulás esetén mi legyen az alapértelmezett viselkedés. Amennyiben nem az alapértelmezett formátumot választjuk, a művelet végén egy kék pötty jelöli a típuskonverziót. Megjegyzés: ha egy művelet végén egy piros pötty jelenik meg, az azt jelöli, hogy az eredmény túllépné a 64 bit-et, így a LabVIEW egy automatikus típuskonverziót kénytelen végrehajtani.

A műveletek eredményének konfigurálása (adattípus, kerekítés és szaturációs mód)

A műveletek eredményének konfigurálása (adattípus, kerekítés és szaturációs mód)

Amikor fixpontos számokat konvertálunk egész számokká, két fő funkcióra lehet szükségünk. Az egyik, amikor a fixpontos szám egészre kerekített értékére vagyunk kíváncsiak. Ez a konverzió történhet automatikusan, implicit castolással, vagy expliciten, a Numeric/Conversion paletta segítségével. Ugyanakkor sokszor az összes olyan bitre kíváncsiak vagyunk, melyek a fixpontos számot alkották, a végeredményt egész szám alakjában szeretnénk feldolgozni. Erre a feladatra a Numeric/Fixed point/Fixed Point to Integer Cast funkciót használhatjuk. A művelet fordítottját valósítja meg az Integer to Fixed Point Cast funkció. Utóbbit konfigurálhatjuk manuálisan, a Properties menü segítségével, vagy a függvény középső bemenetére adott „minta” segítségével.

A megfelelő erőforrás-felhasználás szempontjából célszerű a fixpontos adattípusokat a lehető legkisebb nagyságon tartani. Ellenkező esetben a számolások FPGA esetén túlzottan sok FPGA felületet fognak igényelni, megnő a fordítási idő, illetve, szélsőséges esetén le sem fordul a kód.

Irodalom:

Szimulációk automatizált futtatása

Gyakori eset, hogy egy tudományos kérdés vizsgálatára számos szimulációt kell futtatni különböző paraméterekkel. A szimulációk egyenkénti futtatása nem a legkényelmesebb, hiszen egy-egy szimuláció órákig is eltarthat, és figyelni kell, mikor indíthatjuk a következőt. Jobb megoldás az automatizált végrehajtás, ekkor a szimulációk paraméterezését nem feltétlenül triviális úgy végrehajtani, hogy közben karbantartható maradjon a kód. Éppen ezért fejlesztettem ki egy olyan környezetet szimulációk automatizált futtatására, mely a korábban ismertetett paraméterezésen alapul.

Az egymás után futtatandó szimulációkat egyszerűen, egy táblázatban lehet paraméterezni, ahol az egymás utáni oszlopok tartalmazzák az egymás utáni paramétereket. A szimulációt végrehajtó VI-t dinamikusan lehet betölteni. A VI-nak megadott be és kimenetekkel (is) kell rendelkeznie ahhoz, hogy a rendszerbe integrálható legyen, a szimulációt végrehajtó kódba viszont csak néhány subVI-t kell beilleszteni. Ezzel a megoldással könnyű olyan szimulációkat írni, melyek futtatását a keretprogrammal kényelmesen végre lehet hajtani.

A környezet a következő fő funkciókkal rendelkezik:

 • Szimulációk egyszerű konfigurálhatósága
 • Munkakönyvtár meghatározása
 • Szimulációk dinamikus betöltése (a VI front panelje is követhető)
 • Hátralévő iterációk és idő előrejelzése
 • Félbehagyott szimulációk folytatása

A környezet továbbfejlesztését is tervezem többek között a következő funkciókkal:

 • Egy futtatás során különböző szimulációs VI-ok betöltése
 • Konfigurációs fájlok betöltése az egyes iterációkhoz
 • Szimulációk futtatása több gépen, párhuhamosan

A következő képeken bemutatok néhány képernyőképet és a feladatok végrehajtását VI-t.

Feladatok végrehajtása

Feladatok végrehajtása

A szimulációt végrehajtó VI front panelje futtatás közben

A szimulációt végrehajtó VI front panelje futtatás közben

A keretprogram diagramja

A keretprogram diagramja

A program még fejlesztés alatt áll, de kérésre bárkinek elküldöm a forrásokat.

Szimulációk paraméterezése LabVIEW-ban, karbantartható módon

LabVIEW szimulációk késztésekor gyakori probléma, hogy az egyes programokat, illetve subVI-kat folyamatosan bővítjük új funkciókkal, így nehéz egy olyan szimulációs környezetet létrehozni az adott problémára, mely jól átlátható és jól karbantartható.

Amennyiben nem használunk subVI-okat, akkor minden egyes új funkció hozzáadásával programunk egyre inkább hasonlítani fog egy spagetti VI-ra. Ezen a problémán a subVI-ok bevezetése sem fog önmagában segíteni, ugyanis egyre több paraméter kell az egyes subVI-okba bekötni. A paraméterek számának növekedését jól lehet kezelni clusterekkel. Amennyiben várható, hogy egy-egy ilyen clustert egynél több helyen használunk, azonnal célszerű belőle típusdefiníciót készíteni. Így a kódot később is jól karban tudjuk majd tartani, az egyes típusdefiníciókat ugyanis később át tudjuk szerkeszteni, a változást pedig a projekt összes VI-a köveni fogja.

A típusdefiníciók használata általában egy jól követhető és karbantartható kódot eredményez. Azonban, főleg szimulációk kötegelt futtatásánál, rengeteg paramétert kell jól kézben tarthatóan kezelni, erre pedig a sok-sok, beálltásokat tartalmazó cluster nem feltétlenül a legjobb megoldás. Számos próbálkozás után arra jutottam, hogy a legtöbb feladatot jól meg lehet oldani, hogy ha a paramétereket egy 2D táblázatban tárolom el. A táblázat első oszlopa tartalmazza a paraméterek nevét. A második oszloptól kezdve pedig az egyes iterációkban felhasználandó paraméterértékek vannak. Ha egy paraméter értéke nem változik, akkor annak értékét elég a második oszlopban feltűntetni. A következő ábrán egy példa látható a paraméterekre. A LoopCount határozza meg az iterációk számát. Az éppen változtatott paraméter az R-Wire, a többi paraméter állandó a szimuláció során.

Minta konfigurációs táblázatra

Minta konfigurációs táblázatra

A következő ábrákon a szimulációs program blokkdiagramja látható. Minden egyes iterációban egy-egy oszlop van kiválasztva a konfigurációs táblázatból, ez van átadva a szimulációt végző VI-nak. A konfigurációs beálltások minden egyes subVI-hoz eljutnak. Amennyiben egy új funkcióval bővül a szimuláció, elegendő csak a táblázatot módosítani, valamint az éppen érintett subVI-t.

Szimulációs program mely oszloponként olvassa ki a konfigurációs paramétereket

Szimulációs program mely oszloponként olvassa ki a konfigurációs paramétereket

Szimulációt végrehajtó subVI - 1 szint

Szimulációt végrehajtó subVI - 1. szint

Szimulációt végrehajtó subVI 2. szint

Szimulációt végrehajtó subVI 2. szint

Szimulációt végrehajtó subVI 3. szint

Szimulációt végrehajtó subVI 3. szint

A konfigurációs fájlok kezelésére egy saját függvénykönyvtárat késztettem, kérés esetén ezt szívesen rendelkezésre bocsájtom (jelenleg még szerkesztés alatt van). A konfigurációs adatok mentésére és betöltésére két lehetőség is van: maga a fő VI is felkészthető az adatok betöltésére és mentésére (főleg, ha egyéb ok miatt eleve szükség van eseményvezérelt programozásra), de egy külső VI-n keresztül is elérhetjük a konfigurációs táblázatot.

Konfigurációs táblázat szerkeztése

Segédprogram a konfigurációs táblázat szerkeztésére

Rekurzív függvényhívások LabVIEW-ban

A 2009-es LabVIEW verziótól kezdődően már egyszerűen megvalósítható a függvények (subVI-ok) rekurzív hívása. Ha külön beállítások nélkül helyezzük el a VI-t saját magában, akkor hibát kapunk:

Recursive-Bad

A hibát az okozza, hogy LabVIEW-ban alapbeállítások mellett egy VI csak egy példányban futhat. Viszont ezt a viselkedést megváltoztathatjuk a VI Properties Execution pontjában:

 

SharedCloneReentrant

A Shared clone reentrant execution opciót választva a VI már több példányban is futhat, minden egyes meghíváskor a LabVIEW klónokat készít az adott VI-ról. Ezzel a beállítással a rekurzív függvényhívás már nem fog hibát adni, és helyesen is működik:

Recursive-Good.png

 

További olvasnivaló: National Instruments: Creating Recursive VIs

Fehér zajok létrehozása

A zajkutatás során, illetve általában a méréstechnikában fontos hogy ismerjük a különböző típusú zajok tulajdonságait, valamint azok előállításának a módját. A zajokat számos szempont alapján osztályozhatjuk. Ezek közül a legfontosabbak a zaj spektruma valamint a zaj eloszlása.

Fehérzaj esetén zaj teljesítménysűrűség-spektruma (PSD) a vizsgált frekvenciatartományban konstans. Megjegyzés: a valóságban végtelen sávszélességű fehérzaj nem létezik, hiszen ekkor a teljesítménye végtelen lenne. E miatt mindig van egy felső határfrekvencia. Mintavételezett jelek esetén természetesen adódik a felső határfrekvencia, amely a mintavételi frekvencia fele. Mintavételezett fehérzaj esetén az egymás utáni értékek függetlenek egymástól, nincs korreláció közöttük. A fehérzajok egyik legfontosabb forrása az ellenállások termikus zaja.

A zajok számtalan eloszlást követhetnek, ezek közül a legfontosabbak az egyenletes eloszlás és a normális (Gauss) eloszlás. Az utóbbi a legelterjedtebb a természetben, ez a jelenség a centrális határeloszlás tételnek köszönhető. A normális eloszlású zajra jellemző, hogy bár a legtöbb pont közel van a jel középértékéhez, kis valószínűséggel tetszőlegesen távoli értéket is mérhetünk.

Két fő módszerrel készíthetünk zajgenerátort. Az egyik típus az analóg elvű zajgenerátor, ahol valamilyen fizikai folyamat, pl. egy Zener-dióda feszültsége állítja elő a szükséges tulajdonságú zajt. A módszer hátránya, hogy nehezen paraméterezhető, valamint érzékeny a külső zavarjelekre. Másik típus a digitális elvű zajgenerátor, ahol digitálisan előállítjuk a zaj mintavételezett adatait, majd, szükség esetén, egy D/A konverter segítségével alakítjuk át feszültséggé. Fehér zaj digitális előállításához mindössze egy véletlenszám-generátorra van szükségünk. A legtöbb programozási környezet tartalmaz olyan pszeudovéletlenszám-generátorokat, melyek egyenletes és normál eloszlású zaj létrehozására alkalmasak. A következő két példában egy-egy LabVIEW kódot mutatok be a megfelelő zajok előállítására.

Példa fehérzaj létrehozására

Példa fehérzaj létrehozására

Az egyenletes eloszlású fehérzaj időbeli képe, és eloszlása (10000 pont alapján)

Az egyenletes eloszlású fehérzaj időbeli képe, és eloszlása (10000 pont alapján)

Példa normális eloszlású fehér zaj előállítására

Példa normális eloszlású fehér zaj előállítására

Az normál eloszlású fehérzaj időbeli képe, és eloszlása (10000 pont alapján)

Az normál eloszlású fehérzaj időbeli képe, és eloszlása (10000 pont alapján)

DAQmx - mintavételezéses mérések

Hardware-timed mérések esetén a mintavételezés vezérlését nem a számítógép, hanem maga a mérőhardver végzi el. Az aktuális hardver képességei határozzák meg, hogy az egyszerre hány mérési feladat (Task) végrehajtására képes, mekkora memória áll rendelkezésre az adatok ideiglenes tárolására, illetve, hogy milyen adatátviteli sebességgel rendelkezik. A legtöbb mérőeszköz mindössze egyetlen SW vagy HW timed feladat végrehajtására alkalmas. STC3 vezérlőt tartalmazó eszközök esetén (pl cDAQ) már három feladatot is használhatunk párhuzamosan, különböző időzítések mellett, azonban egy-egy modulhoz csak egy-egy feladat rendelhető.

Mintavételezéses méréseknek két fő típusát különböztetjük meg: véges hosszúságú mérés, és folytonos mérések. Előbbiek esetén a megadott mennyiségű adat mérését követően befejezzük a mintavételezést, esetleg a mérést később megismételjük (pl. egy ciklusban). Egy egyszerű mintaprogram a következő ábrán látható:

DAQmx HW-Timed A In

A csatorna kiválasztását követően megadjuk a mintavételi sebességet, valamint azt is, hogy hány pontot szeretnénk mérni egy-egy mérés során. A ciklusban mindig újraindítjuk a mérést, majd pedig beolvassuk a mintavételezett adatokat. Több csatorna mérése esetén az NChan NSamp opciót kell kiválasszuk. Folytonos mérések esetén a DAQmx Timing.vi sample mode bemenetére a Continuous Samples opciót kell bekössük, ezt követően a cikluson kívül (egyszer) indítjuk a mérést, a ciklusban pedig beolvassuk a szükséges adatmennyiséget:

DAQmx - Continuous A In

A mintavételi sebesség megadásakor a driver felülbírálhatja kérésünket, és a hardver képességeihez igazodó mintavételi sebességet fog beállítani. Amennyiben kíváncsiak vagyunk a végeredményre, a DAQmx Timing Property Node.vi segítségével kérdezhetjük le:

 DAQmx -Actual Sample Clock

DAQmx - Analóg bemenet mérése

A National Instruments által gyártott USB műszerek nagy része a DAQmx driver segítségével programozhatók. A LabVIEW programozásról valamint a műszerek kezelésének alapjairól a hamarosan megjelenő „Mérés és adatgyűjtés laboratóriumi jegyzet” című jegyzetben írok részletesebben. A most elkezdett post-sorozatban néhány, ott nem szereplő módszert és valamint hasznos javaslatokat mutatok be.

Műszerek egyszerű kezelésére a DAQ assistant nevű eszközt is használhatjuk, mely segítségével, egyszerűen, varázslószerűen tudjuk konfigurálni a mérési vagy vezérlési feladatot. Összetettebb mérési feladatok esetén viszont a DAQ assistant használata már nem kézenfekvő, célszerű magunknak megírni az adatgyűjtésre használható kódot.

A driver használata során a következő alapfogalmak ismeretére van szükségünk:

 • Physical channel: az eszközön lévő bemenet vagy kimenet
 • Virtual channel: a fizikai csatorna reprezentációja
 • Task: egy mérési feladat, mely több virtuális csatornát tartalmaz
 • On demand/ Software timed: a mintavételezést a PC szoftver frissítési rátája dönti el. Nem determinisztikus, alacsony sebességnél használható
 • Hardware timed: maga a hardver végzi a mintavételezés vezérlését, determinisztikus

A következő egyszerű programban egy csatorna mérését mutatom be.

DAQmx Software Timed Analog Input 1 Ch

A program elején konfiguráljuk a kiválasztott csatornát. Az input terminal configuration bemenet esetén a következő fő választási lehetőségeink vannak:

 • RSE (referenced single ended): a bemenő feszültséget a műszer földjéhez képest mérjük
 • NRSE (non referenced single ended): a bemenő feszültséget a műszer az AI-sense bemenethez képest méri
 • Differential: két (általában szomszédos) bemenet közötti feszültségkülönbséget méri
 • Default: az adott csatorna alapértelmezett beállítását használja. Ez általában differenciális beállítást takar, kivéve a magasabb sorszámú csatornák esetén amennyiben azok valamely bemenet negatív párja lennének differenciális mérés esetén.

A DAQmx Start Task.vi indítja el magát a mérést, ezt követően a DAQmx Read.vi segítségével olvashatjuk ki az adatokat. A vi alatt lévő Polymorphic VI Selector segítségével választhatjuk ki az adatok típusát, egyetlen csatorna és egyetlen mért minta esetén választhatunk DBL (egyetlen skalár) valamint a Waveform között. A Waveform a minta mellett tartalmazni fogja a csatorna időzítési értékeit is (pl. mérés ideje).

A mérés egy ciklusban történik, ennek frissítési gyakorisága 100 ms. Az adatok egy Waveform Chart-on kerülnek megjelenítésre. A ciklus a Stop gomb megnyomásakor, vagy hiba esetén leáll. A program végén az erőforrások felszabadítása zajlik.

Szükség esetén egyszerre több csatornát is mérhetünk. Ekkor a physical channels mező Browse opcióját használhatjuk egyszerre több, azonos tulajdonságokkal rendelkező bemenet kiválasztására. A DAQmx Read.vi esetén ki kell válasszuk az NChan1Samp opciót.

DAQmx Software Timed Analog Input n Ch

Amennyiben különböző beállításokkal rendelkező csatornákat szeretnénk hozzárendelni egy-egy mérési feladathoz, akkor több DAQmx Start Task.vi-t kell meghívnunk a következő ábrának megfelelően:

 DAQmx multiple physical channels

Megjegyzés: csak azonos típusú csatornákat (pl. analóg bemenet) tudunk egy feladathoz hozzárendelni.

Rövid LabVIEW képzések

A CEFAIC pályázat keretein belül három rövid LabVIEW képzést indítunk. A képzések a LabVIEW programozás alapjait tekinti át, valamint bemutatják, hogyan lehet különböző adatgyűjtő eszközöket programozni. A kurzust az egyetemen dolgozó kollégáknak, valamint diákoknak ajánljuk.

Mindhárom képzés 2x3 órás, csütörtökönként 14:00 és 16:30 között, a helyszín pedig az Irinyi 116-os laboratórium.

A kurzusok:

 • Bevezetés a LabVIEW használatába, április 10. és 17.
 • NI adatgyűjtők programozása LabVIEW segítségével, április 24. és május 8.
 • Valós idejű (cRIO) rendszerek programozása, május 22. és 29.

A képzések ingyenesek, további részletek itt:
http://www.inf.u-szeged.hu/~mingesz/Education/CLV/