Hírek kategória bejegyzései

Konferencia Gdansk-ban

Az előző hónapban meghívott előadóként a Gdanski IMAPS konferencián beszámolhattam a zajjal segített gázérzékelés (FES) témakörében elért legújabb eredményekről. Előadásom címe: "Low power wireless sensor nodes for fluctuation enhanced sensing". A teljes előadást itt lehet letölteni.

Megjelent: A KLJN kulcsmegosztó protokoll általánosítása tetszőlegesen választott ellenállásokkal

A Nature Scientific Report újságban megjelent az új KLJN-nel foglalkozó cikkünk melynek címe: "Generalized Kirchhoff-Law-Johnson-Noise (KLJN) secure key exchange system using arbitrary resistors".

A KLJN korábbi verziójában a két kommunikáló félnek egy-egy magas és alacsony értékű ellenállásra volt szükségük, melyek páronként pontosan azonos értékűek voltak. Amennyiben ez nem teljesült, akkor a kommunikáció során információ szivárgott ki. Ebben a cikkben egy új módszert mutattunk be, ahol a két kommunikáló fél lényegében bármilyen ellenállás-kombinációt választhat, az ellenállások kiválasztása után pedig a feszültségek megfelelő skálázásával biztonságossá teheti a kommunikációt.

A cikk teljes szövege itt elérhető: http://www.nature.com/articles/srep13653

Megjelent: angol nyelvű mikrovezérlők jegyzet

A Mikrovezérlők alkalmazástechnikája kurzus támogatására megjelent a Laboratory practicals with the C8051Fxxx microcontroller family nevű jegyzetünk. A jegyzet a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0104 pályázat keretében készült el, és itt lehet elérni: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011_0104_SZTE-6_Laboratory_practical/adatok.html

A jegyzet témakörei:

 • A C8051Fxxx mikrovezérlőcsalád architektúrája és tulajdonságai
 • Assembly és C programozás, megszakításkezelés
 • Digitális I/O használata
 • Számlálók és számlálótömbök
 • Soros kommunikáció, USB-soros átalakító
 • Analóg perifériák, szenzorok illesztése
 • Valós idejű óra használata
 • Watchdog használata
 • Alacsony energiafogyasztású üzemmódok
 • Fejlesztőkit használata

Megjelent: Mérés és adatgyűjtés laboratóriumi jegyzet

A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0104 pályázat keretében elkészített Mérés és adatgyűjtés laboratóriumi jegyzet megjelent a tankönyvtár oldalán. A jegyzetet itt lehet elérni: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011_0104_SZTE-3_Meres_es_adatgyujtes/adatok.html 

A jegyzet témakörei:

 • A LabVIEW programozási környezet
 • Multiméterek és oszcilloszkópok használata
 • Műszerek vezérlése LabVIEW környezetből
 • Mérések végzése és mérési adatok feldolgozása
 • Szenzorok és távadók vizsgálata
 • Kommunikációs protokollok, távmérés
 • Valós idejű rendszerek programozása

A magyar nyelvű jegyzet mellett megjelent egy angol nyelvű kiegészítő is, elsősorban külföldi hallgatók számára, ez itt érhető el: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011_0104_SZTE-4_Measurement_supplement/adatok.html

Megjelent egy új cikk a KLJN témakörében

Nemrég megjelent egy komoly támadás a KLJN biztonságával kapcsolatban, melyben a szerzők igen jelentős információszivárgást tudtak kimutatni: Lachlan Gunn et al: A directional wave measurement attack against the Kish key distribution system

A cikkben megfogalmazott egyik legfontosabb állítás, hogy akkor van igazán jelentős információszivárgás (vagyis a lehallgató fél információt tud megszerezni), hogy ha a vezeték csillapítása jelentős. Erre válaszul születetett meg a cikk melynek eredeti címe: „Analysis of an Attenuator Artifact in an Experimental Attack by Gunn–Allison–Abbott Against the Kirchhoff-Law–Johnson-Noise (KLJN) Secure Key Exchange System”.

Ebben a cikkben többek között bemutatjuk, hogy a Gunn és társai által alkalmazott vezeték-veszteség modell megsérti a KLJN feltételeit ezért, főleg azok az esetek, ahol jelentős a vezeték csillapítása irrelevánsak a KLJN biztonsága szempontjából.

A cikket itt lehet elérni: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S021947751550011X (Fluctuation And Noise Letters 14:(1) Paper 1550011. 8 p. (2015))

A cikk preprintjét pedig itt: http://vixra.org/pdf/1410.0122v3.pdf

Megjelent: Bithibák a KLJN biztonságos kulcsmegosztó protokolban

A Hot-PI konferencián Kish László által előadott eredmények megjelentek a konferenciakötetben is. A eredeti, angol nyelvű cím: ”Bit Errors in the Kirchhoff-Law-Johnson-Noise Secure Key Exchange”

Az absztrakt magyarul:

A cikkben osztályozzunk és megvizsgáljuk a bit hibákat feszültség és áramerősség mérési üzemmódokban a KLJN biztonságos kulcsmegosztó rendszerben. Mindkét mérési módban, adott sávszélesség mellett, a hiba valószínűsége exponenciálisan csökken, ahogy nő a bitcsere időtartama. Ugyancsak bemutatunk egy hibacsökkentő módszert, mely a feszültség és áramerősség alapú módszer kombinációján alapul. A módszer lényegesen pontosabb és lényegesen kevesebb hibás bit-et okoz mint a korábbi módszerek, valamint szintén exponenciális függést mutat a bitcsere időtartamával.

A teljes cikket itt lehet elérni: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2010194514603676  (International Journal of Modern Physics: Conference Series, Volume 33, 2004)

Megjelent: A Kirkhoff-Law-Johnson-Noise biztonságos kulcsmegosztó protokoll kísérleti vizsgálata

A tavalyi Hot-PI konferencián előadott eredményeim megjelentek a konferenciakötetben is. A eredeti, angol nyelvű cím: ”Experimental study of the Kirchhoff-Law-Johnson-Noise secure key exchange”

Az absztrakt magyarul:

A KLJN kulcsmegosztó protokol egy olyan lehetőséget biztosít a biztonságos kulcsok megosztására, mely a klasszikus fizikát (elektromosságtan, termodinamika) használja. Számos elméleti vizsgálat vizsgálta a módszer teljesítményét és alkalmazhatóságát, ezek azt mutatták, hogy a protokoll védet az összes ismert támadás ellenen. Azonban, ez idáig nagyon kevés valós implementációja van a rendszernek és ugyanígy kevés kísérleti tesztje. Munkámban folytatom ezen hiány kitöltését. Bemutatom a KLJN rendszerek implementálásának részleteit egy dedikált hardvert esetén, valamint egy „polcról levehető” verzió esetén is. Ezeken túl, bemutatom a legújabb kísérleti tesztek eredményét.

A teljes cikket itt lehet elérni: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2010194514603652 (International Journal of Modern Physics: Conference Series, Volume 33, 2004)

Szeminárium: „Vezetéknélküli FES mérőrendszer fejlesztése”

A szeminárium anyaga itt elérhető: Magyary-FES.pptx

A szeminárim tematikája röviden:

 • A zajjal segített gázérzékelés (FES) elvének bemutatása
 • Saját készítésű mérőrendszerek és eredményeinek bemutatása
 • Alacsony fogyasztású vezetéknélküli modul
 • Spektrális rekonstrukció módszere

Absztraktja:

Különböző gázok vagy a levegőminőség  mérésére gyakran használnak félvezető alapú szenzorokat.  Ezen szenzorok esetén az elsődlegesen mért jel a szenzor ellenállása, azonban csak ezen adat mérése alapján a szenzor érzékenysége és szelektivitása erősen korlátozott. Ugyanakkor, hogy ha nem csak az ellenállás átlagos értékét mérjük, hanem annak fluktuációját, zaját, sokkal több információhoz juthatunk, ezzel növelve mind az érzékenységet, mind pedig a szelektivitást.

Előadásomban röviden bemutatom a mérési elvet, e mellett pedig a kutatásban elért legfrissebb eredményeinket is. Ezek között szerepel egy vezetéknélküli, alacsony költségű szenzormodul fejlesztése valamint a hozzá kötődő adatfeldolgozás érdekességei.

További cikkek a témában: http://drrm.net/tag/fes/

Megjelent: Milyen típusú zajok biztosítják a biztonságot a Kirchoff-law-Johnson-noise (KLJN) biztonságos kulcsmegosztó-protokoll esetén?

Megjelent a KLJN témakörében írt cikkünk, melynek eredeti angol címe: “What kind of noise guarantees security for the Kirchhoff-Law-Johnson-Noise key exchange?”.

Az absztrakt magyarul:

Ez a cikk egy kiegészítése az egyik nemrég megjelent cikkünknek, mely a Kirchoff-law-Johnson-noise (KLJN) biztonságos kulcsmegosztó-protokoll zajtulajdonságait elemezi [Gingl and Mingesz, PLOS ONE 9 (2014) e96109, doi: 10.1371/journal.pone.0096109]. Jelenlegi cikkünkben tisztán matematikai statisztikai módszerrel bizonyítjuk be, hogy csak megfelelő skálázású, normál eloszlású zaj tudja biztosítani a szükséges biztonságot. Eredményeink megfelelnek a korábbi, fizikai alapú feltevésekkel [Kish, Phys. Lett. A 352 (2006) 178–182, doi: 10.1016/j.physleta.2005.11.062]. A matematikai levezetéseken felül numerikus szimulációk segítségével is megmutatjuk, hogy nem megfelelő zaj tulajdonságok választás esetén a kommunikáció jól láthatóan nem biztonságos. A kommunikáció időbeli tulajdonságait felhasználó támadások elleni védekezést nem vizsgáljuk ezen cikk keretein belül. A cikkhez kapcsolódó szimulációk elérhetők itt: http://www.noise.inf.u-szeged.hu/Research/kljn/.

A teljes cikket itt lehet elérni: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219477514500217  (Fluctuation and Noise Letters, Volume No. 13, Issue No. 2.), a preprintet pedig itt lehet elolvasni: http://arxiv.org/abs/1405.1196

Szeminárium: „A KLJN protokoll megvalósításának legfrissebb eredményei”

A mai szeminárium anyaga itt elérhető: Magyary-KLJN.pptx

A szeminárium során röviden bemutattam az protokoll fejlesztése során eddig elért eredményeket. A szeminárium tematikája:

 • A KLJN protokoll bemutatása
 • Megvalósított hardverek
 • A KLJN protokoll megvalósításához szükséges zajgenerátor tulajdonságai
 • Bitdetektálás módszere
 • A vezetékellenállás hatásának kiküszöbölése